Học từ vựng Tiếng Anh về các loại rau củ quả

1. (head of ) cauliflower 

/ˈkɒl.ɪˌflaʊ.əʳ/- súp lơ

13. kidney bean(s) /ˈkɪd.ni biːn/ 
- đậu tây

25. garlic /ˈgɑː.lɪk/ - tỏi

clove /kləʊv/ - tép tỏi

2. broccoli /ˈbrɒk.əl.i/ 
- súp lơ xanh

14. black bean(s)/blæk biːn/ 
- đậu đen

26. pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/ 
- bí ngô

3. cabbage /ˈkæb.ɪdʒ/ 
- cải bắp

15. string bean(s) /strɪŋ biːn/ 
- quả đậu tây

27.  zucchini /zʊˈkiː.ni/ 
- bí ngồi

4. Brussels sprouts 
/ˌbrʌs.əlzˈspraʊts/ - cải bluxen

16. lima bean(s) /ˌlaɪ.məˈbiːn/ 
- đậu lima

28. acorn squash 
/ˈeɪ.kɔːn skwɒʃ/ - bí đấu

5. watercress /ˈwɔː.tə.kres/
- cải xoong

17. pea(s)/piː/ -đậu

pod /pɒd/- vỏ đậu

29. radish(s) /ˈræd.ɪʃ/ 
- củ cải

6. lettuce /ˈlet.ɪs/ 
- xà lách

18. asparagus /əˈspær.ə.gəs/ 
- măng tây

30. mushroom(s)
/ˈmʌʃ.ruːm/
 - nấm

7. escarole /ˈɛskəˌroʊl/ 
- rau diếp mạ

19. tomato(es)/təˈmɑː.təʊ/ 
- cà chua

31. onion(s) /ˈʌn.jən/ 
- hành

8. spinach /ˈspɪn.ɪtʃ/ 
- rau bina

20. cucumber(s)
/ˈkjuː.kʌm.bəʳ/ - dưa chuột

32. carrot(s) 
/ˈkær.ət/
 - cà rốt

9. herb(s) /hɜːb/ 
- rau thơm

21. eggplant/ˈeg.plɑːnt/ 
- cà tím

33. beets(s) /biːts/ 
- cây củ cải đường

10. celery /ˈsel.ər.i/ 
- cần tây

22. pepper(s) /ˈpep.əʳ/
- ớt

34. turnip /ˈtɜː.nɪp/ 
- củ cải

11. artichoke /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/ 
- atisô

23. potato(s)/pəˈteɪ.təʊ/
- khoai tây

 

12. (ear of) corn /kɔːn/ - ngô

cob /kɒb/ - lõi ngô

24. yam/jæm/
- khoai mỡ

 

 

 

                                                                                       Nguồn : Tổng hợp trên Internet


 

Tags: Cac loai rau cu qua trong Tieng Anh, tu vung ve qua cu qua, hoc  Tieng Anh ve rau cu qua

5 933
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với CONGAI.MOBI trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail congai.mobi@gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. congai.mobi giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái